ไร่ บะ – ขะ – นัด เชียงราย
” พบรัก…พักใจ… ที่ไร่ บะ – ขะ – นัด … ท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศเมืองเหนือ”
ห้องน้ำหรู ริมทาง
หอมกรุ่นกลิ่นกาแฟสดคั่วเอง
อาหารที่เราตั้งใจเสกสร้าง
เพื่อความพึ่งพอใจของคุณ

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น.
บริหารงานโดย บริษัท นาตาเบลกรุ๊ป จำกัด
(คุณเยาวลักษณ์ สุทธิ Managing Director)
333 ม.10 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สลวย จ.เชียงราย 57180
โทร. 053 724212, 084 040 5588 แฟกซ์. 053 724262

Bakanaz Chiangrai
Delicious Thai food in a relaxed atmosphere with a beautiful pineapple plantation.
Situated at 112 km. Chiangmai – Chiangrai Rd.

Open Daily 07.00 – 21.00 PM.
Nathabel Group Co., Ltd.
(Yaowaluck Sutthi , Managing Director)
333 M.10 Thakor, Maesruay Chiangrai 57180
Tel.053 724212, 084 040 5588 Fax. 053 724262