ศูนย์โรคปวดหลัง รพ.ลานนา จ.เชียงใหม่ MIS Lanna Hospital Chiangmai

ศูนย์ โรคปวดหลัง รพ.ลานนา จ.เชียงใหม่ ใช้เทคโนโลยีผ่าตัดหลังแบบแผลเล็ก (MIS) รักษาโรคกระดูก และได้ขยายทีมแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งล้วนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับอาจารย์มหาวิทยาลัย ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยมาใช้ในการรักษาโรคปวดหลัง ที่เกิดจากหมอนรองกระดูกสันหลังด้วย ได้แก่ การผ่าตัดแผลเล็ก หรือ MIS ได้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
การผ่าตัดหลังแบบแผลเล็ก (MIS) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง (Spine Specialists) จะใช้เครื่องมือเจาะเข้าไปบริเวณหน้าท้องเพื่อเป็นช่องทางสำหรับสอดกล้อง ขนาดจิ๋วไปถ

­ึงบริเวณที่จะทำการรักษา ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะภาพจะถูกส่งมาที่จอในลักษณะขยายส่วนหลายเท่­า เป็นผลให้การผ่าตัดวิธีนี้เกิดแผลขนาดเล็ก จะเหลือรอยแผลผ่าตัดเพียง 2-3 เซนติเมตร มีความปลอดภัยสูง ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทางไปรักษาไกลถึง กรุงเทพ
การผ่าตัดหลังแบบแผลเล็ก (MIS) เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของผู้บริหารโรงพยาบาลลานนา ที่จะพัฒนามาตรฐานในการรักษาพยาบาลและเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างเป็นรูปธรรม

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคปวดหลัง รพ.ลานนา จ.เชียงใหม่ โทร.053-999777
Marketing Communication Department ,Lanna Hospital,Chiang Mai Thailand
Tel.053-999755 Fax.053-999797