โรงหล่อพระเชียงใหม่ (ต้นยางหลวง)
Bronze Factory in Thailand

Bronze Buddha images are skillfully created for decoration.
In Asian Style, Thai Burmese, Laotian and Cambodian figures are made to order. Antique looking patinas can be applied. The artist also teaches sculpture and casting

Contact us:
Mr.Asawin
62/1 Chiang Mai — Sankampang Rd.
Tel: 089-756 0998, 089-635 4084, 081-716 4730
Fax: 053-260 198

bronzecm2012@hotmail.co.th

โรง หล่อพระเชียงใหม่ (ต้นยางหลวง) รับผลิต – ออกแบบ งานปั้น งานหล่อ พระพุทธรูป รูปปั้น เทวรูป รูปแกะสลัก ผลิตงานศิลปะ ประติมากรรมเขมร เทวรูปเขมร และประติมากรรมในแถบเอเชียตะวันออก โดยช่างผู้ชำนาญ รับสอนงานประติมากรรม แกะสลัก และงานหล่อ พระพุทธรูป รูปปั้น เทวรูป รูปแกะสลัก.

ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์: 089-756 0998, 089-635 4084, 081-716 4730
แฟกซ์: 053-260 198

ที่ตั้ง 62/1 ถนนเชียงใหม่ — สันกำแพงสายใหม่ (ช่วงดอนจั่น)