บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า หรือ e-cigarette คือนวัตกรรมใหม่ ที่ทำให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบได้ ซึ่งมีการออกแบบให้ดูเหมือนกับบุหรี่ปกติ แต่ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกว่าและมีดีไซน์ที่สวยงาม การทำงานของบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะใช้แบตเตอรี่เพื่อสร้างไฟฟ้าเพื่อทำให้ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่อยู่ในตัวบุหรี่นั้นไหม้และส่งควันออกมา

เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้ามีหลายชนิด ซึ่งสำหรับรูปแบบ แบบ Pod System และมีจำหน่ายหลายยี่ห้อเช่น : 7-11, infy, KS Quik, marbo, Relx, Relx Infinity, SEOUL, vmc5000, vmc600, และอื่นๆ อีกหลากหลายรูปแบบ รวมถึง พอตใช้แล้วทิ้ง และ แบบ pod system ด้วย

Showing all 17 results