พอตใช้แล้วทิ้ง

ban disposable vape1

ในต่างประเทศมีการเรียกร้องให้สั่งห้ามซื้อขาย พอตใช้แล้วทิ้ง เพิ่มมากขึ้น สาเหตุมาจากการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ยาก และเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงพฤติกรรมการทิ้งของผู้ใช้ที่มักง่าย โดย พอตใช้แล้วทิ้ง มักจะถูกทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะแบตเตอรี่ของ พอตใช้แล้วทิ้ง นั้นถือเป็นขยะมีพิษที่อาจปนเปื้อนไปในน้ำ อากาศ และดินได้ รวมถึงยังมีคนอีกมากที่กล่าวหาว่า พอตใช้แล้วทิ้ง ทำให้เยาวชนติดนิโคตินมากขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีคนบางกลุ่มที่ต้องการแบนบุหรี่ไฟฟ้าแบบ พอตใช้แล้วทิ้ง แต่การแบนอาจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด เพราะมันอาจส่งผลกระทบในด้านลบหลายอย่าง แล้วจะทำอย่างไร เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ติดตามได้ในบทความนี้เลย

ban disposable vape2

เหตุผลที่ไม่ควรแบน พอตใช้แล้วทิ้ง

การห้ามซื้อขาย พอตใช้แล้วทิ้ง ไม่ได้หมายความว่า พอตใช้แล้วทิ้ง จะหายไป แต่มันจะถูกซื้อขายแบบผิดกฎหมายแทน เราได้รับบทเรียนของเรื่องนี้มาแล้ว จากประเทศที่กำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งปผิดกฎหมาย ทำให้เกิดการซื้อขายกันโดยไม่มีหลักเกณฑ์ในความปลอดภัยใดๆ สินค้าไม่ได้มาตรฐาน และไม่จำกัดอายุในการซื้อขาย นี่เป็นข้อบ่งชี้ว่ากฎหมายที่ไม่ไตร่ตรองให้ดีสามารถส่งผลย้อนกลับ และก่อให้เกิดผลเสียที่ตามมาโดยไม่ตั้งใจได้อย่างไร

ย้อนกลับไปในปี 2017 การศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับนิโคตินที่ผิดพลาด สหภาพยุโรปได้ตัดสินใจกำหนดให้ผลิตภัณฑ์น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องบรรจุในปริมาณไม่เกิน 2 มิลลิลิตร และระดับนิโคตินจะต้องไม่เกิน 20 มิลลิกรัม นี่ส่งผลให้สินค้าผิดกฎหมายที่มีปริมาณ และนิโคตินเกินกำหนดเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และมันยังขายดีมากๆ อีกด้วย

ผู้ขาย พอตใช้แล้วทิ้ง ที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ไม่ได้สนใจในเรื่องของการรีไซเคิล การขายให้กับเด็ก และมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลย  รวมถึงจากการสำรวจ พบว่า คุณภาพ และความปลอดภัยของ พอตใช้แล้วทิ้ง และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในตลาดมืดนั้นต่ำกว่าสินค้าที่ถูกกฎหมาย ซึ่งต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นอย่างมาก

มีตลาดผิดกฎหมายขนาดใหญ่รออยู่แล้ว และผู้ขายในตลาดเหล่านี้กำลังอธิษฐานให้เกิดการแบน พอตใช้แล้วทิ้ง เร็วๆ เพราะนั้นคือกำไรก้อนใหญ่ที่รอพวกเขาอยู่

ban disposable vape3


การแบน พอตใช้แล้วทิ้ง เป็นการทำร้ายผู้บริโภค

พอตใช้แล้วทิ้ง นั้นเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้งานง่ายมากที่สุด และให้ประสบการณ์ที่ดีไม่แพ้บุหรี่ไฟฟ้าทั่วไป อีกทั้ง พอตใช้แล้วทิ้ง สามารถช่วยให้ผู้สูบบุหรี่มากมายสามารถเลิกสูบบุหรี่จริงได้มาแล้ว ดังนั้นการแบน พอตใช้แล้วทิ้ง จะทำให้ผู้สูบที่เลิกได้หันกลับไปสูบบุหรี่จริงอีกครั้ง เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะหันไปซื้อ พอตใช้แล้วทิ้ง ที่ผิดกฎหมาย

ในปัจจุบันแม้ว่าอัตราการสูบบุหรี่จะลดลงอย่างมาก แต่บุหรี่ยังคงคร่าชีวิตผู้คนมากถึง 76,000 คนต่อปี ผู้สูบบุหรี่เหล่านี้ไม่ควรถูกกีดกันจาก พอตใช้แล้วทิ้ง ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และง่ายที่สุดในการเลิกสูบบุหรี่จริง

THE FUTURE OF E-CIGARETTES2

พอตใช้แล้วทิ้ง จำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่จริงบางกลุ่ม

กลุ่ม Fresh ซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านการสูบบุหรี่ ชี้ให้เห็นว่า มีผู้ที่กำลังเลิกสูบบุหรี่จริงที่มีความต้องการใช้ พอตใช้แล้วทิ้ง อยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ผู้สูงอายุบางรายที่ประสบปัญหาในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีความซับซ้อน และต้องมีทักษะในการใช้งาน รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าแบบเติมน้ำยา เพราะสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้งานร่างกายได้ไม่เต็มที่ แค่คิดภาพว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องมาถอดประกอบอุปกรณ์ขนาดเล็กๆ และเติมน้ำยาโดยไม่หกเลอะเทอะ ก็ดูเป็นเรื่องยากมากแล้ว

ban disposable vape4

ทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหา ที่ไม่ใช่การแบน

การให้ความรู้แก่ผู้สูบ

การแบน พอตใช้แล้วทิ้ง ไม่ใช่ทางออกสำหรับปัญหาเหล่านี้ โดยการแก้วิธีการปัญหาที่ดีที่สุด คือ การให้ความรู้ และสอนวิธีการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบอื่นให้แก่ผู้สูบ เช่น บุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบ Close System และ Open System ที่ใช้งานไม่ยาก ราคาถูกกว่าในระยะยาว สร้างขยะน้อยกว่ามาก และรีไซเคิลได้ง่ายกว่า

บริษัทผู้ผลิตหลายรายทำการตลาดให้ผู้ใช้เปลี่ยนจาก พอตใช้แล้วทิ้ง มาใช้บุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบอื่นที่ใช้งานซ้ำได้ แต่ พอตใช้แล้วทิ้งก็ยังคงจำเป็นสำหรับผู้เริ่มต้น และผู้สูงอายุบางกลุ่มอยู่ดี แต่จากสถิติแล้วผู้สูบมือใหม่จะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแบบ พอตใช้แล้วทิ้ง อยุ่ประมาณ 11 สัปดาห์ ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบอื่น เพราะเริ่มเข้าใจวิธีการใช้ที่ซับซ้อนขึ้นแล้วนั่นเอง

เพราะฉะนั้นแทนที่จะสั่งห้าม แต่รัฐควรจะสนับสนุน และรณรงค์ให้ผู้สูบเปลี่ยนจาก พอตใช้แล้วทิ้ง มาใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้ซ้ำได้ เป็นการเน้นย้ำให้ให้ทราบว่าบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบอื่นก็ใช้งานได้ง่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พอตใช้แล้วทิ้ง คืออะไร ดีกว่าอย่างไร ซื้อที่ไหนราคาถูก ส่งด่วนได้2


กำหนดให้ พอตใช้แล้วทิ้ง ต้องออกแบบให้รีไซเคิลได้ง่าย

ในความเป็นจริงแล้ว พอตใช้แล้วทิ้ง ไม่จำเป็นต้องรีไซเคิลได้ยาก มีอุปกรณ์มากมายที่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้ง่าย และทำจากวัสดุที่ออกแบบมาให้นำมาใช้ซ้ำ หรือรีไซเคิลได้ ซึ่งน่าเสียดายที่ตัวเลือกเหล่านี้ไม่ถูกนำมาใช้กับ พอตใช้แล้วทิ้ง เลย ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามรัฐบาลควรพิจารณาตัวเลือกนี้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิต เพื่อสร้างกฎระเบียบที่สมเหตุสมผล เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรีไซเคิล และยังคงรักษาคุณภาพที่ทำให้ พอตใช้แล้วทิ้ง น่าดึงดูดสำหรับผู้สูบ

ban disposable vape5

บังคับใช้กฎระเบียบที่มีอยู่

ปัจจุบันมีกฎเกณฑ์การขายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็ก และเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพของบุหรี่ไฟฟ้าอยู่แล้ว ซึ่งสิ่งนี้คืออุปสรรคของผู้ขายที่ผิดกฎหมาย จึงควรที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการใช้กฎหมาย และเพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้น เพื่อบีบบังคับให้ผู้ขายทุกคนในตลาดต้องทำตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด

อ้างอิงจาก : https://www.ecigarettedirect.co.uk

สรุป

ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ พอตใช้แล้วทิ้ง จะถูกเรียกร้องให้ห้ามซื้อขายจากคนบางกลุ่ม เพราะแม้ว่า พอตใช้แล้วทิ้ง จะมีข้อดีมากมาย แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน แต่การห้ามในทันทีก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ เพราะนั่นจะตอบสนองความต้องการของผู้ขายผิดกฎหมายเต็มๆ ซึ่งพวกเขารอคอยโอกาสโกยกำไรแบบนี้อยู่แล้ว เราจะเห็นตัวอย่างได้ในประเทศออสเตรเลียที่มีการแบนพอตใช้แล้วทิ้ง ซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาใดๆ ได้ และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดผู้ซื้อและผู้ขายแบบผิดกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการออกนโยบายที่เหมาะสมยิ่งขึ้นตามที่เราได้กล่าวมาข้างต้น อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทั้งผู้สูบ และสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ: