ความรู้

บุหรี่ไฟฟ้า

ทุกวันนี้การสูบ บุหรี่ไฟฟ้า หรือบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วทุกมุมโลก ทำให้เกิดคำถามเกี่ยกับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น บุหรี่จริงกับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์อะไรแย่กว่า? บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่า จริงไหม? บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ก็เสพติดเหมือนกันไม่ใช่หรือ? เป็นต้น ในความจริงก็คือแม้ว่างานวิจัย และข้อพิสูจน์ต่างๆ จะแสดงให้เห็นว่า บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีอันตรายน้อยกว่ายาสูบมาก แต่ก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัย และประสิทธิผลของมัน หลายคนมองว่าการประชาสัมพันธ์ว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์นั้นอันตรายไม่ต่างจากบุหรี่จริงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ Big Tobacco ที่จะขายยาสูบต่อไป ระหว่างการถกเถียง ข้อโต้แย้ง และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ วันนี้เราจะพยายามตอบข้อสงสัยเหล่านี้ด้วยข้อมูลที่เรามีในเรื่องนี้

บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่า

ความแตกต่างระหว่างการสูบบุหรี่ และการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์คืออะไร?

ก่อนอื่น เราต้องขอชี้แจงความแตกต่างระหว่างการสูบบุหรี่ และการสูบไอ สำหรับการสูบุหรี่เมื่อจุดบุหรี่ บุหรี่จะเผาไหม้ยาสูบ ซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีชุดหนึ่ง เมื่อคุณสูดดมควัน คุณจะสูดสารพิษมากกว่า 7,000 ชนิด รวมถึงคาร์บอนมอนอกไซด์ สารทาร์ และนิโคติน อีกทั้งควันบุหรี่ยังเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างด้วย เนื่องจากในควันบุหรี่ที่พ่นออกมามีสารอันตรายในปริมาณเกือบเท่ากันกับที่สูบเข้าไป

อ้างอิงจาก : https://www.rama.mahidol.ac.th

e-cigarettes are safer

แต่สำหรับ บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่า และแตกต่างกันมาก เพราะไม่มีการเผาไหม้ แต่เป็นการสร้างความร้อน เพื่ออบน้ำยาให้กลายเป็นไอ แล้วจึงสูบเข้าไป ดังนั้นจึงไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีที่เป็นพิษเหมือนควันบุหรี่ และสารในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ มีเพียงสาร PG และ VG ที่เป็นสารที่พบได้ในสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป รวมถึงนิโคติน และสารแต่งกลิ่นเท่านั้น จึงเป็นอันตรายน้อยกว่าบุหรี่จริง ทั้งกับตัวผู้สูบ และคนรอบข้าง

บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่า จริงหรือไม่?

เนื่องจากไม่เกิดการเผาไหม้ ไอจากบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ น้ำมันดิน และนิโคติน สารทั้งสามชนิดนี้เป็นสารที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายมากที่สุด ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีอันตรายน้อยกว่ายาสูบ ซึ่งในปัจจุบันมีงานวิจัยหลายชิ้นที่พิสูจน์แล้วว่า บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่จริงถึง 95% 

e-cigarettes are safer

บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่า แต่ก่อให้เกิดอันตรายอะไรหรือไม่?

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ หรือพอตไฟฟ้ามีสารนิโคติน ซึ่งเป็นสารเสพติด และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดย WHO ประมาณการว่านิโคตินเป็นสาเหตุของมะเร็งปอด 20% ในผู้ชาย และ 3% ในผู้หญิง อีกทั้งนิโคตินยังสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด เช่นเดียวกับโรคความเสื่อมเรื้อรังอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบหลักของ บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์นอกเหนือจากนิโคตินแล้ว ยังมีโพรพิลีนไกลคอล และกลีเซอรีนจากผัก (PG VG) เหล่านี้เป็นสารที่ไม่เป็นอันตรายที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และอาหารหลายชนิด ปัญหาคือโพรพิลีนไกลคอล และกลีเซอรีนในผักเป็นของเหลวหนืดที่ระเหยที่อุณหภูมิต่ำ เมื่อระเหยสารเหล่านี้สามารถสะสมในปอด และทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจ

e-cigarettes

บุหรี่ไฟฟ้า แบบไม่มีนิโคติน ดีกว่าหรือไม่?

ในปัจจุบันการศึกษาผลกระทบระยะยาวของการสูบไอยังมีน้อย แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอาจส่งผลร้ายแรงตามมา ซึ่งอาจจริง หรือไม่จริงก็ได้ เนื่องจากจนถึงขณะนี้ การสูบไอยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าก่อให้เกิดมะเร็งปอด แต่มีความเชื่อมโยงกับโรคทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น หลอดลมอักเสบในผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจก่อนหน้านี้ เช่น โรคหอบหืด ในทางกลับกัน บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีสารนิโคตินก็ไม่เป็นอันตรายเช่นกัน แม้ว่าจะไม่มีสารนิโคติน แต่ก็มีโพรพิลีนไกลคอล และกลีเซอรีนจากผัก ซึ่งดังที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

สรุป

โดยสรุป เราสามารถพูดได้ว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ มีอันตรายน้อยกว่ายาสูบ แต่ก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าไม่เป็นอันตราย 100% แม้ว่าจะไม่มีสารทาร์ หรือคาร์บอนมอนอกไซด์ แต่ก็มีนิโคติน และโพรพิลีนไกลคอล ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทนการสูบบุหรี่ที่มีอันตรายน้อยกว่า เพื่อเลิกสูบบุหรี่ การสูบไอจึงเป้นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ดี สำหรับสุขภาพของคุณเช่นกัน เพราะทางเลือกที่ที่ดีที่สุดในการเลิกสูบบุหรี่ และส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณมากที่สุด คือการไม่สูบอะไรเลย

อ่านต่อ