ข่าว

แบน ads uk1

ถึงแม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะถูกกฎหมายแล้วในสหราชอาณาจักร แต่ด้วยการเพิ่มขึ้นของผู้สูบที่เป็นเยาวชนสูงขึ้นอย่างมาก ทำให้รัฐบาลต้องประกาศห้ามการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบในทุกช่องทาง โดยจากการสำรวจจำนวนเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า พบว่า เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนถึง 50%  และสถาบันวิจัยทางการแพทย์ชั้นนำระบุว่า “การห้ามโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์เป็นการปกป้องเยาวชนให้ห่างไกลจากการติดบุหรี่ไฟฟ้า”

แบน ads uk3

74% ของวัยรุ่น มองว่าไม่อันตราย

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างอายุ 15-30 ปี กว่า 4000 คน ในสหราชอาณาจักร อินเดีย จีน และออสเตรเลีย พบว่า เกินครึ่งหนึ่งไม่เคยมีความรู้เรื่องการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเลย แต่พร้อมที่จะลองสูบ หากมีเพื่อนชวน ในขณะที่ 74% มีความเห็นว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช้สิ่งเสพติดที่เป็นอันตราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คนรุ่นใหม่มองว่าบุหรี่ไฟฟ้าดีกว่าบุหรี่ธรรมดา แต่ไม่ได้สนใจที่จะศึกษาอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าเลย แถมยังพร้อมที่จะลองโดยไม่ลังเลอีกด้วย ดังนั้นการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้ายิ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับเยาวชนในการเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช้หรือไม่?

การห้ามโฆษณาเป็นการแก้ปัญหาเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจริงหรือ?

การโฆษณาเป็นเครื่องมือทางด้านการตลาดชนิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่า มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการ โดยการนำเสนอด้านดีของสินค้าจะเป็นตัวกระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี  ในขณะที่นักวิจัยของสหราชอาณาจักรได้สรุปปัจจัย 4 ประการที่มีส่วนทำให้เยาวชนชื่นชอบการสูบบุหรี่ โดยอับดับ 1 คือ การเห็นโฆษณา ตามมาด้วย การใช้บุหรี่ในอดีต รายได้ที่สูง และการที่มีเพื่อนหรือคนในครอบครัวสูบบุหรี่ ตามลำดับ

แบน ads uk2

ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

นาย Rishi Sunak ผู้ปกครองท่านหนึ่งในประเทศอังกฤษ กล่าวในรายการ ITV’s This Morning ว่า “เราต้องมีมาตรการเกี่ยวกับการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้า เพราะการโฆษณาเหล่านี้มีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กๆ ซึ่งผมไม่ต้องการให้ลูกๆ ของผมถูกล่อลวงด้วยโฆษณาเหล่านี้”

ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ศาสตราจารย์ Simone Pettigrew จาก The George Institute กล่าวว่า “การโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าควรถูกห้ามอย่างสมบูรณ์ในทุกช่องทาง เพราะบุหรี่ไฟฟ้ามีอิทธิพลอย่างชัดเจนต่อทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่เสพติด และอาจเป็นอันตราย”

ในส่วนของรัฐบาล กล่าวว่า “ต้องมีการปราบปรามการทำการตลาดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมด เพราะการตลาดเหล่านี้พุ่งเป้าไปที่คนหนุ่มสาว และเยาวชน จนการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากลายเป็นเทรนฮิตไปแล้ว”

นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร์ และสุขภาพเด็ก (RCPCH) ยังเตือนด้วยว่า “บุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง และอาจเสพติดได้พอๆ กับบุหรี่ทั่วไป”

อ้างอิงจาก : https://news.sky.com/story/complete-ban-on-uk-vaping-adverts-needed-says-medical-research-group-after-study-on-young-people-12901720

แบน ads uk 2

สรุป

การขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วในสหราชอาณาจักร แต่กลับพบว่ามีเยาวชนมากถึง 15% ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำ  โดยมีการสำรวจแล้วว่าเป็นผลมาจากการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้า ที่พุ่งเป้าไปที่เยาวชนโดยเฉพาะ ด้วยสีสันที่สวยงาม รสชาติที่หวานหอม ทำให้บุหรี่ไฟฟ้ากลายเป็นเหมือนขนมที่ไม่มีอันตรายใดๆ ในสายตาเด็กๆ ซึ่งตรงข้ามกับบุหรี่ธรรมดา รวมถึงการโฆษณาที่ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมาเชิญชวนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เยาวชนหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า ดังนั้นการห้ามโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้ว เพราะถึงแม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะมีประโยชน์ต่อผู้คน และสังคมในหลายๆ ด้าน แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัย และเสพติดได้ จึงควรที่จะป้องกันการเข้าถึง และการรับรู้ของเยาวชนให้มากที่สุด

อ่านข่าวต่อ: