ความรู้

เกษตร4

นิโคตินเป็นสารเสพติดที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้คนไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ แต่ทุกวันนี้มีผู้สูบบุหรี่จริงมากมายที่หันมาใช้นิโคตินทางเลือก อย่างบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อที่จะเลิกสูบบุหรี่จริงให้ได้อย่างถาวร ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าช่วยคนเหล่านี้ทำสำเร็จมาแล้วมากมาย แต่เป้าหมายในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีแค่เพียงการเลิกสูบบุหรี่เท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยให้คุณเลิกเสพตินนิโคตินได้อีกด้วย โดยบุหรี่ไฟฟ้ามีระดับความเข้มข้นของนิโคตินให้คุณเลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมความต้องการนิโคตินของคุณ และช่วยให้คุณเลิกเสพติดนิโคตินได้ในที่สุด

เลิกนิโคติน

วิธีการเลิกเสพติดนิโคตินด้วยบุหรี่ไฟฟ้า

1. ประเมินการบริโภคนิโคตินของคุณ

เริ่มต้นการเลิกติดนิโคตินของคุณด้วยการประเมินระดับการบริโภคนิโคตินของคุณ โดยการตรวจสอบระดับความแรงของนิโคตินในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่คุณใช้อยู่ และลองจดบันทึกว่าคุณสูบไปกี่มิลลิลิตรต่อวัน ข้อมูลนี้จะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นในการติดตามความคืบหน้าในการลดระดับการใช้นิโคตินของคุณ สิ่งที่สำคัญที่สุดในขั้นตอนนี้ คือ คุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองว่าคุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในปริมาณมากแค่ไหน มิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถตั้งเป้าหมายที่แท้จริงในการเลิกนิโคตินได้เลย

เลิกนิโคติน4

2. ตั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้จริง

การตั้งเป้าหมายที่ทำได้จริงเป็นสิ่งสำคัญในการลดการบริโภคนิโคตินของคุณ เมื่อคุณทราบแล้วว่าในหนึ่งวันร่างกายของคุณต้องการนิโคตินปริมาณเท่าไร ซึ่งระดับความต้องการนิโคตินในร่างกายแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน และวิธีการที่ใช้ได้ผลกับคนหนึ่ง อาจใช้ไม่ได้ผลกับบางคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ชีวิตมีปัญหา หรือมีความเครียด คุณจะพบว่ามันยากมากที่จะลดปริมาณนิโคตินลง ลองเริ่มจากการตั้งเป้าในการลดการใช้ลงเพียงเล็กน้อย เพื่อให้คุณไม่ต้องซีเรียสกับมันมากจนเลิกทำไปซะก่อน จงจำไว้ว่าการลดปริมาณนิโคตินมากหรือน้อยไม่ใช้สิ่งสำคัญ สิ่งสำคัญคือต้องทำอย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณตั้งใจทำมันอย่างเต็มที่ คุณจะเห็นผลลัพธ์ในเชิงบวกได้ในเวลาไม่นาน

3. ลดระดับความเข้มข้นของนิโคติน

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในป้จจุบันมีระดับนิโคตินที่หลากหลายมากๆ ให้คุณเลือกใช้ โดยในการเริ่มต้นการลดปริมาณการใช้นิโคติน ให้คุณลองเปลี่ยนไปใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีระดับนิโคตินต่ำลงกว่าที่คุณใช้อยู่เล็กน้อย ขั้นตอนนี้จะช่วยทำให้ร่างกายของคุณปรับตัวกับระดับนิโคตินที่ลดลงได้ทีละน้อย ตัวอย่างเช่น หากปกคุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยน้ำยาที่มีระดับนิโคติน 30 มก./มล. ให้ลองเปลี่ยนไปใช้ 20 มก./มล. แทน เมื่อคุ้นเคย จึงๆ ค่อยๆ ลดลงไปอีกตามลำดับ

อ้างอิงจาก : https://www.nzovape.com

เลิกนิโคติน5

4. ตรวจสอบ และค่อยๆ ลดการใช้งาน

เมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนไปใช้นิโคตินที่มีความเข้มข้นต่ำลงแล้ว ให้คุณติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้า และความอยากนิโคตินของคุณอย่างใกล้ชิด สังเกตว่าร่างกายของคุณตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และอดทนกับตัวเองให้ได้ในระหว่างขั้นตอนนี้ เพราะอาจเป็นเรื่องยาก เมื่อคุณใช้นิโคตินในระดับความเข้มข้นที่ลดลงไปสักระยะหนึ่ง ร่างกายของคุณจะเริ่มปรับตัว ให้ค่อยๆ ลด ความถี่ และระยะเวลาในการสูบ เมื่อทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จะช่วยในคุณสามารถเลิกนิสัยที่จะหยิบบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาสูบอยู่ตลอดเวลา เป็นการสูบเมื่ออยากจริงๆ เท่านั้น หรือคุณอาจใช้เทคนิคเบี่ยงเบนความสนใจ คือ การหากิจกรรมอย่างอื่นทำ เพื่อลดความอยากสูบ เช่น เคี้ยวหมากฝรั่ง หรือใช้มือกำลูกบอลคลายเครียด ก็จะช่วยให้คุณมีสมาธิกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่บุหรี่ไฟฟ้าได้

5. ลดระดับความเข้มข้นของนิโคตินลงอีก

เมื่อคุณปรับความเข้มข้นของนิโคตินให้ต่ำลง และลดความถี่ในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้สำเร็จ ขั้นตอนนี้จะเป็นการทำขั้นตอนที่ 3 ซ้ำอีกครั้ง คือ ลดระดับความแรงของนิโคตินลงอีก การลดลงอย่างต่อเนื่องนี้จะช่วยให้ร่างกายของคุณสามารถปรับตัว และลดความอยากนิโคตินได้ทีละน้อย

เลิกนิโคติน6

6. อดทน และหาแรงสนับสนุน

การจะเลิกเสพติดนิโคตินนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความอดทนสูง และบางครั้งยังจำเป็นที่จะต้องได้รับแรงสนับสนุนจาก เพื่อน หรือครอบครัว ที่จะคอยให้กำลังใจกับคุณ การสนับสนุนเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจ และช่วยให้คุณจดจ่ออยู่กับเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

7. ลองใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคติน

ในที่สุดคุณจะได้มาถึงจุดนี้ จุดที่คุณจะไม่ต้องพึ่งพานิโคตินอีกต่อไป โดยอาจจะมีช่วงเวลาสั้นๆ หลังจากที่คุณเลิกใช้นิโคติน ที่คุณจะยังคงโหยหาการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ ให้คุณเปลี่ยนไปใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคตินแทน เพราะเพียงแค่รสชาติ และความรู้สึกในการสูบก็เพียงพอแล้วสำหรับคุณในตอนนี้

อ้างอิงจาก : https://www.vaporesso.co

เลิกนิโคติน7

สรุป

การใช้บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อเลิกสูบบุหรี่จริงเป็นเพียงการหลีกเลี่ยงการเผาไหม้ และสารพิษในบุหรี่จริง เพื่อลดความอันตรายที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคุณเท่านั้น แต่การเลิกนิโคตินให้ได้เป็นเป้าหมายสุดท้ายที่สำคัญ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างถาวร โดยการลดระดับนิโคติน และความถี่ในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าลงทีละน้อยเป็นวิธีการเลิกนิโคตินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อคุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำๆ คุณจะสามารถลดการใช้นิโคติน และไม่จำเป็นต้องใช้มันอีกต่อไปได้ในที่สุด

อ่านต่อ: